אבנר גלעד - שימור ושיחזור מבנים

החברה עוסקת מאז 1990בתחום שהחל קורם עור וגידים בארץ. אבנר גלעד, החל את עבודתו בתחום עוד בשנת 1967 כאשר שימש כמנהל עבודה מטעם החברה לפיתוח עכו בביצוע עבודות החשיפה הראשונות שבוצעו במצודה הצלבנית בעכו. בנו אמיר, הצטרף אליו עם סיום שרותו הצבאי וכך יחדיו, המשיכו לעסוק בעשייה הייחודית של שימור ושחזור אתרים ומבנים היסטוריים בני מאות ואלפי שנים ברחבי הארץ. בשנת 2008 עברו לפעול תחת תאגיד של חברה פרטית. החברה מונה כ- 70 עובדים במקצועות שונים.

125 127 128 129 130 131